Menu:
Biblioteca de l'ECG

Centre de Documentació de la UIS


    L’Espeleo Club de Gràcia té una gran biblioteca, una de les més importants sobre temàtica espeleològica a nivell estatal i mundial.

    Aquest extens fons bibliogràfic de l’ECG  es fruit de l’intercanvi de les seves nombroses publicacions amb d’altres de tot el mon; i al important esforç del club per adquirir altres publicacions que no ha obtingut per intercanvi.

    Des de l'any 2004, la Biblioteca de l’ECG s’ha convertit en Centre de Documentació de la UIS (Union International de Spéléologie).
 Properament: Cataleg de la Biblioteca del ECG "on line".
BBS/SA

     El Butlletí de Bibliografia Espeleològica (BBS en les seves sigles en francès o SA en anglès) es una revista anual de literatura espeleològica mundial editada per la Unió Internacional d’Espeleologia (UIS). Aproximadament 4.000 títols son recopilats cada any, amb un breu resum en la llengua original o en una de les llengües oficials de la UIS no ciríl·lica. Des de 1995 el BBS també es disponible en CD-ROM.
Article que descriu el BBS (pdf).


   

    Els membres del Departament de Biblioteca de l’ECG col·laboren des de l'any 2004  a la recopilació de la informació bibliogràfica sobre temàtica espeleològica publicada cada any a l’estat espanyol.

    Per realitzar aquesta gran tasca l’ECG compta, des del principi, amb el total suport i col·laboració de la Federació Catalana d’Espeleologia; conscient de la importància de divulgar les publicacions catalanes arreu del món en la seva llengua pròpia. La FCE aporta el seu fons bibliogràfic per la realització dels anàlisis del BBS. A més vol fer accessible a tot el col·lectiu una eina tan important como el BBS, adquirint i distribuint gratuïtament a tots els clubs catalans federats un exemplar en paper i CD.

    La Federación Española de Espeleologia  també col·labora
amb l'ECG, a partir del 2006,  subvencionant la realització dels treballs de recopilació dels anàlisis i publicació de la BBS.

    Per que sigui d’utilitat al col·lectiu espeleològic es fonamental que la informació del BBS estigui el més actualitzada possible, per això us demanen la vostra col·laboració.

 

 

Col·labora amb el BBS!

Comuniqueu-nos  la aparició de les vostres publicacions i d’altres que tingueu coneixença.

Envieu-nos un exemplar per que puguem realitzar la seva fitxa i incloure el seu resum al BBS de l’any en curs; l’Espeleo Club de Gràcia us remetrà a canvi una de les seves publicacions que no tingueu, o adquirirà l’exemplar a preu de venda al públic.

 


Correspondència i enviaments a la BBS:
 

Espeleo Club de Gràcia

Apartat de correus  núm. 9.126

                                            08.080 – Barcelona

Emailbbs@ECGracia.com
    A més, recordeu que la Biblioteca de l’Espeleo Club de Gràcia es un Centre de Documentació de la UIS , a on podreu consultar personalment les publicacions descrites al BBS o utilitzar el servei interbiblioteques de teledocumentació per aconseguir una copia del article que us interessa.Biblioteca de l’ECG - Centre de Documentació de la UIS:
 

Espeleo Club de Gràcia

C/ Asturies, 83, 1er 1era

08.024 – Barcelona

Dijous de 20:00 a 23:00,  i altres dies amb cita prèvia.


Amb la col·laboració de:

   • Federació Catalana d'Espeleologia
   • Consell Català de l'Esport - Generalitat de Catalunya
   • Unió de Federacions Esportives de Catalunya
   • Federación Española de Espeologia
   • Consejo Superior de Deportes